یادگار ناراحتی‌های پوستی مانند جوش یا آکنه و کورک یا آسیب‌دیدگی‌های ناشی از تصادف‌ رانندگی، جراحی و سوانح دیگر جای جوش یا جای زخم است. این جای جوش‌ها یا جای زخم‌ها روی سطح پوست ایجاد می‌شوند و ظاهر ناخوشایندی دارند که زیبایی فرد را، به ویژه در صورت مشخص بودن تحت الشعاع قرار می‌دهند. لیزر سلاح موثری است که با آن می‌توان پوست جای زخم و جوش را ترمیم کرد.