خلاصه سوابق  دکتر شهزاد کاویانی

اخذ درجه دکترای حرفه ای در طب

اخذ درجه دکترای آموزش زبان انگلیسی با – GPA ممتاز از آمریکا

اخذ درجه عالی بین المللی مهارت در زبان انگلیسی با رتبه عالی از آکادمی کاتسولد انگلستان

اخذ ثبت استاندارد جهانی آموزش زبان از اروپا

نقشه